Cách nhận khoản thanh toán tại Philippines 🇵🇭

Shopify hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu để hỗ trợ hoạt động bán hàng của bạn. Khách mua hàng có thể thanh toán theo đơn vị tiền tệ địa phương bằng phương thức thanh toán họ ưa dùng.

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hiện có

 • 2Checkout
 • 2Checkout Convert Plus
 • All popular payment methods | Paysera
 • Atome - 3 easy payments, 0% interest
 • BitPay
 • By dLocal: Cartões locais, transferências bancárias e Boleto
 • By dLocal: Local cards, Bank Transfers and Cash Payments
 • By dLocal: Tarjetas locales, Transferencias Bancarias y Pagos en Efectivo
 • Coinbase Commerce
 • CoinPayments.net Crypto Payments
 • Credit and Debit Card via Xendit
 • Credit Card Payments Powered by PayTabs
 • Credit or debit card via PayMongo
 • Dragonpay
 • EBANX Payments for Brazil, Mexico, Colombia, Chile, Argentina, Peru, Bolivia, Ecuador, Paraguay & Uruguay - 100+ Cross-border Payment Methods w/Transparent Checkout
 • GCash via PayMongo
 • GrabPay
 • iPay88 Philippines
 • iPayLinks
 • MOLPay
 • Pay via Credit/Debit Card & PayMaya Wallet
 • PayDollar
 • Paymentwall
 • PayPal Express Checkout
 • PUT IT ON LAY-BUY
 • Skrill

Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực

Tìm hiểu thêm về nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại từng quốc gia/khu vực

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.