Google channel

Tiếp thêm năng lượng cho hoạt động tiếp thị của bạn

Quảng bá sản phẩm của bạn bằng các đăng tải miễn phí và triển khai chiến dịch Mua sắm thông minh để tiếp cận người mua sắm tiềm năng trên toàn bộ mạng lưới Google.

Bạn đã có cửa hàng Shopify? Tạo chiến dịch

Tận dụng sức mạnh của Google

Khai thác sức mạnh của Google để có cơ hội xuất hiện trên điện thoại và máy tính trên toàn bộ mạng lưới Google.

Tiếp cận những người thật sự có nhu cầu mua hàng

Bất kể ngân sách là bao nhiêu, bạn có thể giới thiệu sản phẩm của mình với người mua sắm ngay khi họ tìm kiếm sản phẩm qua danh sách sản phẩm đăng tải miễn phí hoặc chiến dịch Mua sắm thông minh có trả phí.

Không còn mất công phỏng đoán

Hãy để Công nghệ thông minh của Google giới thiệu sản phẩm của bạn với những người mua sắm tiềm năng quan tâm đến sản phẩm nhất. Kết quả được cải thiện dần theo thời gian.

Quản lý mọi việc trong Shopify

Đồng bộ sản phẩm, triển khai chiến dịch Mua sắm thông minh, đăng tải sản phẩm miễn phí và theo dõi kết quả – tất cả đều làm được trên Shopify.

Tự động đồng bộ hóa sản phẩm và hàng trong kho

Cài đặt kênh Google trên Shopify và kết nối với Google Merchant Center để tự động đồng bộ sản phẩm của bạn. Kết nối với Tài khoản Google Ads mới hoặc sẵn có để quảng cáo sản phẩm của bạn trên toàn bộ mạng lưới Google.

Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh chỉ trong vài phút

Bạn chỉ cần thiết lập ngân sách hàng ngày và khởi tạo chiến dịch – đơn giản vậy thôi. Google sẽ chọn thời gian và địa điểm tốt nhất để hiển thị sản phẩm với người mua sắm phù hợp. Bạn chỉ phải thanh toán khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn.

Đẩy mạnh quảng cáo bằng cách đăng tải sản phẩm miễn phí

Với khả năng đăng tải miễn phí trên Google, sản phẩm của bạn có thể xuất hiện trước hàng triệu người mua sắm sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm mua sản phẩm tương tự sản phẩm của bạn.