Cách nhận khoản thanh toán tại Curaçao 🇨🇼

Shopify hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế hàng đầu để hỗ trợ hoạt động bán hàng của bạn. Khách mua hàng có thể thanh toán theo đơn vị tiền tệ địa phương bằng phương thức thanh toán họ ưa dùng.

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hiện có

 • 2Checkout
 • 2Checkout Convert Plus
 • Atome - 3 easy payments, 0% interest
 • Bancontact (Mollie)
 • Belfius Direct Net (Mollie)
 • Coinbase Commerce
 • CoinPayments.net Crypto Payments
 • Credit card (Mollie)
 • EBANX Payments for Brazil, Mexico, Colombia, Chile, Argentina, Peru, Bolivia, Ecuador, Paraguay & Uruguay - 100+ Cross-border Payment Methods w/Transparent Checkout
 • iDEAL (Mollie)
 • KBC/CBC Payment Button (Mollie)
 • Paymentwall

Thông tin thanh toán theo quốc gia hoặc khu vực

Tìm hiểu thêm về nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại từng quốc gia/khu vực

Dùng thử Shopify miễn phí, khám phá tất cả công cụ và dịch vụ
để khởi động, vận hành và phát triển doanh nghiệp.