Shopify Automations

Tự động kết nối với khách hàng

Tạo và tùy chỉnh các tác vụ tự động hóa tiếp thị luôn hoạt động. Nhờ vậy, bạn có thể thu hút khách hàng trong mọi giai đoạn xuyên suốt hành trình và thúc đẩy doanh nghiệp của bạn tăng trưởng.

Đăng nhập để tạo tác vụ tự động hóa